Pompa dozująca DNPD 2:1 Duplex, typ PWSA-372 wg dokumentacji HM 79

Pompa DNPD 2:1 Duplex typ PWSA-372

Charakterystyka techniczna pompy

Rodzaj pompy:

wyporowa nurnikowa, dwuosiowa pracująca w układzie równoległym, dwustronnego działania, dwudrożna;

Rodzaj sterowania:

automatyczne (praca ciągła po podłączeniu zasilania);

Napęd:

pneumatyczny;

Czynnik napędowy:

sprężone powietrze o temp. +5 do +60 [°C], filtrowane (wielkość cząstek stałych max. 100 [µm]), odwodnione;

Maksymalne ciśnienie zasilania pompy ze źródła zewnętrznego:

pzas = 0,7 [MPa];

Dopuszczalny zakres ciśnień pracy cylindra pneumatycznego:

pmin = 0,25 [MPa], pmax = 0,45 [MPa];

Maksymalne ciśnienie tłoczenia

pt max =15,0 [MPa];

Wymagana wydajność źródła sprężonego powietrza (dla pnom = 0,35 [MPa] i nmax = 40 cykli/min.):

minimum 66 [m3/godz.; sprowadzona do warunków normalnych];

Ilość komponentów przetłaczanych:

2;

Proporcja objętościowa komponentów przetłaczanych:

2:1;

Rodzaj komponentów przetłaczanych:

piany (kleje) dwuskładnikowe, chemoutwardzalne, o wysokiej agresywności chemicznej komponentów;

Współczynnik ciśnieniowy pompy:

kp ~ 15,2 [MPa/MPa];

Współczynnik objętościowy pompy (dla nominalnego ciśnienia zasilania pnom = 0,35 [MPa]):

kv ~ 10,4 [dm3 komponentów przetłaczanych na 1 m3 powietrza]

Praktyczna max. prędkość pracy:

nmax = 40 pełnych cykli [min-1];

Objętość skokowa części tłocznej pompy (dla 1 pełnego cyklu, dla obu komponentów łącznie):

Vt = 0,372 [dm3];

Wydajność maksymalna (oba komponenty razem – 40 cykli/min.):

ok. 14,5 [dm3/min.];

Pobór komponentów przetłaczanych:

z zewnętrznych pojemników;

Wymiary gabarytowe pompy:

(dł.) 1080 [mm] x (szer.) 340 [mm] x (wys.) 430 [mm];

Masa pompy (bez owężowania):

ok. 81 [kg];

Dopuszczalna temp. pracy pompy:

od + 5 do + 40 [°C];

Pozycja pracy pompy:

pozioma (dopuszczalne odchylenia osi zaworów ssąco-tłoczących od pionu wynoszą ± 15°)

Galeria