Budownictwo

Oferta dla budownictwa

Urządzenia produkowane przez firmę HYDROMONT mogą być stosowane w różnych gałęziach budownictwa, m.in. przy:
  • klejeniu i uszczelnianiu spękań skał w tunelach i wykopach;
  • klejeniu spękań i uszczelnianiu konstrukcji betonowych;
  • zestalaniu i stabilizacji gruntów skarp, nasypów drogowych i kolejowych, zapór wodnych, wałów przeciwpowodziowych itp.;
  • klejeniu i uszczelnianiu spękań w murach budynków przemysłowych i mieszkalnych.