Górnictwo

Oferta dla górnictwa

Głównym obszarem stosowania wyrobów firmy HYDROMONT jest górnictwo podziemne, a zwłaszcza górnictwo węgla kamiennego. Szeroka gama wyrobów, opracowanych dla tego odbiorcy, obejmuje wszystkie urządzenia i elementy niezbędne do klejenia pęknięć górotworu w podziemiach kopalń, sztolniach czy tunelach, a także do wypełniania pianami pustek górotworu oraz uszczelniania zawałów i obudów chodnikowych.

W skład systemów stosowanych do klejenia lub uszczelniania górotworu wchodzą kompletnie wyposażone pompy, wielo- lub jednorazowe nabojnice iniekcyjne, elementy ciągów tłoczenia oraz szeroka gama akcesoriów uzupełniających. Wszystkie produkty oferowane przez HYDROMONT posiadają niezbędne certyfikaty zgodności oraz dopuszczenia do pracy w podziemiach zakładów górniczych.

Produkty dla górnictwa: