Rury zasilające

Charakterystyka

Rury zasilające (iniekcyjne), jako elementy zestawów iniekcyjnych, we współpracy z jednorazowymi nabojnicami uszczelniającymi, są przeznaczone do zatłaczania (iniekcji) środków chemicznych (zwłaszcza klejów) w górotwór. Rura zasilająca, z umocowaną na jej końcu nabojnicą, służy do wprowadzenia tej nabojnicy na właściwą głębokość do wywierconego otworu, a następnie do podania zatłaczanego środka.

Rury zasilające wykonywane są ze stali. Standardowo rura ma średnicę zewnętrzną 21,3 mm i długości l = 250 ÷ 3000 mm (z postępem co 250 mm). Po stronie wejściowej posiada końcówkę typu Stecko wtykową DN10, a po stronie wyjściowej gwint wewnętrzny M20x1,5, służący do połączenia jej z nabojnicą.

Możliwe jest wykonanie rur zasilających o innych długościach (nieprzekraczających l = 6000 mm), a także wyposażonych w przyłącza innych wymiarów lub typów.

Rury zasilające współpracujące ze standardowymi nabojnicami są wyposażone w mieszacz, zapewniający właściwe wymieszanie składników podawanego środka. Do współpracy z tymi nabojnicami, które same zaopatrzone sa w mieszacz, można stosować rury bez mieszaczy.

Rury zasilające (iniekcyjne) mogą być stosowane wielokrotnie pod warunkiem dokładnego wypłukania ich z resztek środków bezpośrednio po każdym użyciu.

Rury zasilające (iniekcyjne) produkcji “Hydromont” Bytom mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.