Pompa dozująca DNPD 1:1 Duplex, typ PNSA-212 wg dokumentacji HM 50

Pompa DNPD 1:1 typ PNSA-212 duplex

Charakterystyka techniczna pompy

Rodzaj pompy:

wyporowa nurnikowa, dwuosiowa pracująca w układzie równoległym, dwustronnego działania, dwudrożna;

Rodzaj sterowania:

automatyczne (praca ciągła po podłączeniu zasilania);

Napęd:

pneumatyczny;

Czynnik napędowy:

sprężone powietrze o temperaturze od +5 do +60 [°C], filtrowane do wielkości cząstek stałych max 40 [µm]), smarowane mgłą olejową w ilości 2÷5 kropli na 1 [m3];

Ciśnienie zasilania:

pnom = 0,35 [MPa];

Dopuszczalny zakres ciśnień zasilania:

pmin = 0,25 [MPa], pmax = 0,45 [MPa];

Dopuszczalne ciśnienie tłoczenia:

pt = 15,0 [MPa];

Wymagana wydajność źródła sprężonego powietrza (dla pnom = 0,35 [MPa] i nmax = 40 cykli/min.):

minimum 66,7 [m3/godz.; sprowadzona do warunków norm.];

Ilość komponentów przetłaczanych:

2;

Proporcja objętościowa komponentów przetłaczanych:

1:1;

Rodzaj komponentów przetłaczanych:

kleje (piany) dwuskładnikowe, chemoutwardzalne, o niskiej agresywności chemicznej komponentów;

Współczynnik ciśnieniowy pompy:

kp ~ 25,3 [MPa/MPa];

Współczynnik objętościowy pompy (dla nominalnego ciśnienia zasilania pnom = 0,35 [MPa]):

kv ~ 7,6 [dm3 komponentów przetłaczanych /m3 powietrza]

Objętość skokowa części tłocznej pompy

(dla 1 pełnego cyklu, dla obu komponentów łącznie):

Vt = 0,212 [dm3];

Praktyczna maksymalna prędkość pracy:

nmax = 40 pełnych cykli [min-1];

Wydajność maksymalna (oba komponenty razem – 40 cykli/min.):

ok. 8,5 [dm3/min.];

Pobór komponentów przetłaczanych:

z zewnętrznych pojemników;

Wymiary gabarytowe pompy:

(dł.) 1000 [mm] x (szer.) 350 [mm] x (wys.) 350 [mm];

Masa pompy (bez bloku przygotow. spręż, powietrza i bez owężowania):

ok. 72 [kg];

Dopuszczalna temperatura pracy pompy:

od + 5 do + 40 [°C];

Pozycja pracy pompy:

pozioma (dopuszczalne odchylenia osi zaworów ssąco-tłoczących od pionu wynoszą ± 15°)

Galeria