Usługi

Usługi w zakresie obróbki skrawaniem

  • szlifowanie wałków (Ømax = 160 mm; lmax = 800 mm);
  • szlifowanie cylindrów (Ømax = 160 mm; lmax = 800 mm);
  • szlifowanie płaszczyzn (max 1000 mm x 800 mm);
  • toczenie na automatach tokarskich CNC (Ømax = 533 mm; lmax = 660 mm);
  • toczenie na tokarkach manualnych (Ømax = 570 mm; lmax = 1500 mm);
  • obróbka na centrum frezerskim CNC (przesuwy: x = 406 mm, y = 305 mm, z = 254 mm; max. obciążenie stołu: 227 kg);
  • frezowanie na frezarce manualnej (przesuwy: x = 900 mm, y = 450 mm, z = 450 mm).

Usługi spawalnicze

Wykonujemy spawanie małych i średnich detali stalowych (stale konstrukcyjne i nierdzewne) metodami MAG oraz TIG.

Remonty

W ramach naszych usług oferujemy pełen zakres remontów pomp iniekcyjnych produkowanych przez HYDROMONT. Prowadzimy remonty bieżące (eksploatacyjne) jak i remonty główne. Oferujemy dostawy części zamiennych zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji (uszczelnienia, zawory, przewody ciśnieniowe, manometry itp.).

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu eksploatacji pomp iniekcyjnych, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo obsługi oraz właściwą konserwację tych urządzeń.