Rury przedłużające

Charakterystyka

Rury przedłużające, jako elementy zestawów iniekcyjnych we współpracy z rurami zasilającymi (iniekcyjnymi) i nabojnicami jednorazowymi, są przeznaczone do iniekcji środków chemicznych (zwłaszcza klejów) w górotwór. Rura przedłużająca, montowana na wylocie nabojnicy, ma za zadanie umożliwić głębszą iniekcję środka w górotwór.

Rury przedłużające wykonywane są ze stali lub z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Rury stalowe wykonywane są o długościach l = 500 ÷ 3000 mm (z postąpieniem co 500 mm), natomiast rury z tworzywa sztucznego o długościach l = 500 ÷ 2000 mm (z postąpieniem co 500 mm).

Rury stalowe są zakończone z jednej strony gwintem zewnętrznym M 20×1,5, a z drugiej strony gwintem wewnętrznym M 20×1,5. Rury z tworzywa sztucznego są zakończone z obu stron gwintem zewnętrznym M 20×1,5 oraz zaopatrzone na jednym z końców w mufę dwustronną M 20×1,5. Dzięki temu można jedne i drugie rury, w zależności od potrzeb, kolejno łączyć w dłuższe odcinki.

Rury przedłużające przeznaczone są do jednorazowego użytku.

Rury przedłużające mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.