Jednorazowe nabojnice iniekcyjne

Charakterystyka nabojnic

Jednorazowe nabojnice iniekcyjne (głowice uszczelniające), jako podstawowe elementy zestawów iniekcyjnych, są przeznaczone do wtłaczania (iniekcji) środków chemicznych (zwłaszcza klejów) w górotwór.

Każda nabojnica składa się m. in. z części wewnętrznej (rury) oraz z rozprężnego płaszcza gumowego. Nabojnice z rurami wykonanymi z tworzywa sztucznego są łatwiej urabialne niż nabojnice z rurami stalowymi i dlatego są preferowane do stosowania w ścianach wydobywczych podziemnych zakładów górniczych.

Średnica płaszcza gumowego Øn w stanie spoczynku jest jednocześnie wymiarem nominalnym nabojnicy. Gwarantowana średnica Ør do jakiej rozpręża się płaszcz gumowy przed otwarciem zaworu membranowego (przerwaniem membrany), wyznacza maksymalną średnicę otworu w górotworze, w jakim nabojnica może być zastosowana.

W zależności od potrzeb nabojnice (głowice) uszczelniające mogą być wykonywane w wersji z mieszaczem lub bez mieszacza. Mieszacze są stosowane w wypadku zatłaczania  środków dwu- lub więcej składnikowych i mają za zadanie właściwe wymieszanie składników przed ich iniekcją w górotwór. Nabojnice bez mieszaczy mogą być również używane do zatłaczania takich środków pod warunkiem stosowania w zestawie iniekcyjnym odpowiednich rur zasilających wyposażonych w mieszacze.

Standardowym wymiarem przyłączeniowym nabojnic produkowanych przez “Hydromont” Bytom jest gwint M20x1,5 (zewnętrzny po stronie wejściowej nabojnicy, wewnętrzny po stronie wyjściowej). Determinowany on jest rozmiarami powszechnie stosowanego osprzętu iniekcyjnego (rury zasilające i rury przedłużające).

Jednorazowe nabojnice (głowice) uszczelniające produkcji firmy “Hydromont” Bytom mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Nabojnice te spełniają wymagania obowiązujących przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa pracy i funkcjonalności dla stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Podstawowe parametry techniczne 

L.p.

Parametr

Nabojnica Ø36

Nabojnica Ø40

Nabojnica Ø50

1

Średnica nominalna Øn

36

40

50

2

Długość

365 mm

365 mm

429 mm

3

Średnica robocza Ør

60

70

80

4

Ciśnienie rozprężenia do Ør

ok. 6 MPa

ok. 6 MPa

ok. 6 MPa

5

Ciśnienie przebicia membrany

≥ 6 MPa

≥ 6 MPa

≥ 6 MPa

6

Gwinty przyłączy

M20 x 1,5

M20 x 1,5

M20 x 1,5