O firmie

HYDROMONT

Firma HYDROMONT od lat funkcjonuje na rynku urządzeń i akcesoriów do iniekcji i klejenia górotworu. Zebrane w tym okresie bogate doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji tych wyrobów owocuje rozszerzającą się systematycznie ofertą handlową.

Pompy i oferowane do nich akcesoria produkcji firmy HYDROMONT, przeznaczone są do przetaczania różnorodnych środków, wśród których główne grupy stanowią:

 • jednoskładnikowe środki mineralne o małym uziarnieniu cząstek stałych;
 • dwu- lub trójskładnikowe kleje chemoutwardzalne;
 • dwu- lub trójskładnikowe środki pianotwórcze.

Największa liczba rozwiązań oferowanych pomp przeznaczona jest do przetłaczania najczęściej obecnie stosowanych dwuskładnikowych klejów i pian chemoutwardzalnych o stosunkach mieszania żywicy do katalizatora 1 : 1 lub 4 : 1. Tym nie mniej na życzenie Zamawiającego możliwe jest zaprojektowanie i wykonanie pomp, zarówno dwu – jak i trójskładnikowych, o innych proporcjach podawania składników. Wyroby nasze, wśród których główną rolę odgrywają pompy dozujące (iniekcyjne) o zróżnicowanych parametrach technicznych i eksploatacyjnych, przeznaczone są do następujących robót:

 • klejenie spękań skał w podziemiach kopalń, tunelach, sztolniach itp.;
 • klejenie spękań i uszczelnianie konstrukcji betonowych;
 • klejenie i uszczelnianie spękań w murach budynków przemysłowych i mieszkalnych;
 • zestalanie i stabilizacja gruntów skarp, nasypów, tam itp.;
 • wypełnianie pustek górotworu środkami mineralnymi;
 • wypełnianie pustek górotworu środkami tworzącymi piany.

Pompy i akcesoria, oferowane przez firmę HYDROMONT, znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu:

 • górnictwo podziemne;
 • budownictwo wodne;
 • budownictwo przemysłowe;
 • budownictwo mieszkaniowe;
 • budownictwo drogowe;
 • roboty ziemne.

Największą grupę tworzą tu urządzenia i akcesoria iniekcyjne, stosowane w podziemnych zakładach wydobywczych. Materiały i technologie zastosowane w budowie tych pomp spełniają szczególne wymogi, dotyczące użytkowania urządzeń w warunkach podziemnych zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem norm palności, elektrostatyczności, warunków transportu oraz ergonomii.